Adobe Flash Player 11.5.502.110 Final - Hỗ trợ xem flash trên các trình duyệtFlash Player 11 là ứng dụng nhỏ gọn, cung cấp các trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và các thiết bị phổ biến khác.

Phần mềm Adobe Flash Player là Plug-in hỗ trợ nhiều trình duyệt cung cấp một bước đột phá trong trải nghiệm web của người dùng và được cài đặt trên hơn 98% máy tính có kết nối Internet.

Flash Player đã được tối ưu hóa để có được khả năng thực hiện cao trên màn hình điện thoại và được thiết kế để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị, cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú và đa dạng hơn.


Changes


http://www.adobe.com/support/documen...easenotes.htmlHomepage


http://www.adobe.com/


Download


Adobe Flash Player 11.5.502.110 Final for Windows, Firefox, Safari, Opera

Adobe Flash Player 11.5.502.110 Final for Windows, Internet Explorer