Cơ sở sản xuất Tượng Gỗ Cao Cấp tại làng nghề xin giới thiệu 1 vài mẫu tượng gỗ đẹp sau:

Tứ Đại Thiên Vương


Tượng phật Di Lặc


Tượng Quan Công


Tượng Tam Đa
Xem thông tin chi tiết sản phẩm của chúng tôi tại: Tượng Gỗ Cao Cấp