Tiếng Anh tiểu học nền tảng quan trọng cho học sinh khi học ở cấp học cao hơn

Tiếng Anh là một ngôn ngữ Quốc tế có tính thông dụng và là một công cụ giao tiếp cần thiết trong tất cả nghề nghiệp hoạt động của xã hội. Thời đại toàn cầu hoá, quá trình giao tiếp giữa con người thuộc những quốc gia là bắt buộc.
vì vậy, việc học tiếng Anh đang trở thành một mong muốn thiết yếu và cấp bách giúp đỡ chúng ta tiếp nhận, bổ sung hiểu biết với nguồn kiến thức mới trên thế giới ở nhiều ngành nghề đa dạng: công nghệ – kĩ thuật, kinh tế – xã hội, y học… Tiếng Anh tất yếu trở thành Unisever Language.
Trên cơ sở đó, trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD – ĐT đã có những chiến lược cho thực hiện dạy học môn Tiếng Anh trong trường tiểu học nhằm mang tới môi trường tốt nhất cho học sinh được tiếp xúc với môn học này, tạo tiền đề cho việc học lên 1 vài bậc học trên được vững chắc.
do vậy, trong những năm gần đây đa số trẻ em trên cả nước từ thành thị tới các vùng quê, hầu hết đều được làm quen với môn học tiếng Anh từ hết sức sớm cùng với việc giảng dạy trong nhà trường phổ thông.

>>> tham khảo thêm: bài học tiếng anh lớp 3 unit 7 cho học sinh tiểu học

Vị trí, chức năng của môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học:
– Môn Tiếng Anh đã đc Bộ GD&ĐT đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc TH từ lớp 3 trở lên. Nó là bộ môn tự chọn với 4 tiết / tuần .
– Bước đầu cho HS làm quen với ngôn ngữ thứ hai.
– tạo dần cho bé 1 vài kĩ năng chủ yếu: Nghe- Nói- Đọc- Viết. Trong đó chú trọng hơn cả là kĩ năng nghe và nói.
– Tạo bước đệm, sự thích thú, lòng say mê và tính năng tìm hiểu ngôn ngữ mới, để lên một số lớp học trên trẻ sẽ tiếp thu tốt hơn.
– Mở rộng sự quan sát, phản ứng linh hoạt, óc khám phá về nền văn minh, quốc gia, nền văn hoá Anh quốc và 1 vài nước trên thế giới.