Viện Quản LÝ Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo tổ chức Bồi duỗng tu bổ di tích, phục hồi di tích tại các tỉnh thành trên toàn quốc, chi tiết liên hệ 0963.500.911

* làm chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình tu bổ di tích:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
– Có làm chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc làm chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình do sở Xây Dựng cấp.
– Đã hoàn tất qua lớp bồi dưỡng tri thức sửa sang di tích do các cơ sở đào tạo được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp phép.

* Chứng chỉ hành nghề thi công công trình tu sửa di tích – trùng tu di tích:
– Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
– Có làm chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc thiết kế công trình xây dựng do Sở Xây Dựng cấp.
– Đã hoàn thành qua lớp tẩm bổ tri thức sửa chữa di tích.

* Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích – trùng tu di tích:
– Có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng do sở Xây Dựng cấp
– Đã hoàn tất lớp học tẩm bổ nghiệp vụ bảo quản, sang sửa hồi phục di tích

2. Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề tôn tạo di tích – trùng tu di tích:
– Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề tôn tạo di tích.
– 2 bản sao có công làm chứng bằng tốt nghiệp đại học.
– 2 bản sao có công làm chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, hành nghề kỹ sư xây dựng (nếu xin làm chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình tu bổ di tích).
– 2 bản sao có công Chứng Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng (nếu xin giám sát thi công sang sửa di tích).
– 2 bản sao có công làm chứng Chứng chỉ kiến thức bảo quản, tu chỉnh, bình phục di tích;
– Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về bảo quản, tu bổ, hồi phục di tích liên tưởng đến hoạt động xin cấp Chứng chỉ hành nghề. Bản khai phải có công nhận của tổ chức nơi người đó đã làm việc hoặc đang làm việc
– 02 ảnh cỡ 3x4cm

Xem thêm khóa đào tạo Xem thêm khóa đào tạo giáo trình sơ cấp nghề nấu ăn

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719
Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo: 0915.500.911 )
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com