Quá trình học ngoại ngữ lứa tuổi tiểu học dưới cái nhìn của một số người
Nhu cầu học ngoại ngữ của lứa tuổi tiểu học bao gồm nhu cầu chính cần nghiên cứu gồm nhu cầu chủ quan (liên quan tới người học) và nhu cầu khách quan (các nhân tố tác động đến quá trình học ngoại ngữ).
trẻ tiểu học ít bộc lộ mong muốn học ngoại ngữ. Nhu cầu học ngoại ngữ trước tiên là do 1 số nhu cầu khách quan mà thành. một số nhu cầu khách quan ảnh hưởng dần dần tới trẻ và thức tỉnh nhu cầu chủ quan của các em phát triển. do đó nhu cầu học ngoại ngữ của các em tiểu học có những điểm khác với nhu cầu học ngoại ngữ của người lớn. nếu như nhu cầu học ngoại ngữ của người lớn bắt đầu từ nhu cầu riêng, thì ở bé bắt đầu từ một số nhân tố thân quen, tác động trực tiếp việc học của các bé.
tính năng học ngoại ngữ chính là những gì ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ nhanh hay chậm, đơn giản hay phức tạp của một cá nhân trong một lớp học ngoại ngoại ngữ nào ấy. các em học sinh tiểu học có các khả năng học ngoại ngữ khá đặc biệt như: vai trò nắm bắt nghĩa, tính năng dùng một cách sáng tạo vốn ngôn ngữ hạn chế, khả năng học gián tiếp, vai trò tích hợp với hoạt động giải trí, vai trò ghi nhớ, sự tập trung, tư duy của bé khả năng đối đáp và chuyện trò, khả năng của trí tưởng tượng.
khả năng học ngoại ngữ của bé tiểu học đc dấu hiệu ở 1 vài yếu tố:
- đặc tính bên trong (chủ quan) ảnh hưởng trực tiếp là các phẩm chất ngôn ngữ, phẩm chất sinh lí – thần kinh ngôn ngữ,… gián tiếp tác động là 1 vài đặc điểm nhân cách, 1 số nhân tố liên quan tới động cơ, ý trí, thái độ, động lực,..;
- nhân tố thứ hai ảnh hưởng tới chức năng học ngoại ngữ là độ tuổi bắt đầu học và thời giờ học;
- yếu tố phía ngoài (khách quan): tác động trực tiếp là bài giảng, tài liệu, thầy cô và điều kiện/ môi trường học tập, gián tiếp tác động là gia đình và môi trường xã hội.
Đề tài cũng đã đủ nghiên cứu về nhu cầu và tính năng học ngoại ngữ của học sinh tiểu học ở 1 số nước trên thế giới và Việt Nam.
>>> Các bậc cha mẹ có thể cho con em mình tham khảo các chương trình hoc tieng anh online lop 3