LK1- ô1, S=165m2, hướng Tây, đường 24m
LK7- ô43, S=100m2, hướng Bắc, đường 15m
LK6- ô23, S=100m2, hướng Nam, đường 15m
LK12- ô41, S=100m2, hướng Đông, đường 24m
Người bán Phan Thúc Định 0972780333