CHIÊU SINH LIÊN THÔNG HỆ CQ TRƯỜNG ĐH thương nghiệp HÀ NỘI
Ngành ĐT: Kế toán
Tổ chức giảng dạy: Chương trình ĐT: Theo chương trinh ĐT ngành và chuyên ngành tương ứng đã được Hiệu trưởng thông qua

Thời gian giảng dạy:
Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học : từ 2,5 đến 3 năm
Hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học: từ 1,5 năm đến 2 năm
Địa điểm học: Tại cơ sở của trường Đại học THƯƠNG MẠI Hà Nội
Cấp bằng tốt nghiệp: Danh hiệu : Cử nhân; Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh:Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau được dự dự tuyển:
Môn thi đối với hệ Cao đẳng lên Đại học:Toán học, Nguyên lý Kế toán...
Hình thức và địa điểm thi:
Hình thức thi: Tự luận
Thời gian làm bài: Môn toán 180 phút, các môn còn lại 120 phút
Địa điểm thi: Tại trường
Kế hoạch tuyển sinh: thời kì nhận hồ sơ: 12/01 đến 23/11/2016
Lệ phí ôn và thi: 1.700.000đ/hs
Phương thức xét tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào dưới điểm năm(5.00) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển
Học ngành Kế toán ra trường làm gì?
Kế toán là bộ phận chẳng thể thiếu ở quờ quạng các đơn vị tổ chức. thành thử thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Hãy làm một phép tính nhỏ: Cho đến năm 2018, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 22% mỗi năm. Hàng tháng nước ta có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, nhàng nhàng mỗi doanh nghiệp cần 2-6 kế toán viên. Như vậy, dịp việc làm của ngành Kế toán là khôn xiết rộng lớn và đa dạng.
Người học ngành Kế toán có rất nhiều chọn lựa hấp dẫn về việc làm. Tốt nghiệp ra trường, có thể gánh vác các vị trí như :
- Chuyên viên gánh vác kế toán, kiểm toán, giao du nhà băng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tham mưu tài chính;
- viên chức môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao tiếp và ngân quỹ;
- Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;
- Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…
Học ngành Kế toán ra trường làm việc ở đâu?
Với các công việc trên, sinh viên ngành Kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại:
- Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương nghiệp, công ty bảo hiểm;
- Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện;
- Các cơ quan quản lý nhà nước : bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư;
- Các trường đại học, cao đẳng, trọng tâm đào tạo kế toán

Tags: văn bằng 2 đại học bách khoa hà nội , đại học thương mại tuyển sinh , liên thông trung cấp lên đại học