VĂN BẢN luật pháp : QUY ĐỊNH MỨC TIỀN MÔI GIỚI NGƯỜI lao động HOÀN TRẢ CHO DN


Xuất khẩu lao động nhật bản

Tuyển xuất khẩu lao động nhật bản

Lao động xuất khẩu nhật bảnĐể thống nhất quản lý phí người cần lao phải trả khi dự các Chương trình Xuất khẩu lao động ra nước ngoài, Bộ cần lao – TB và từng lớp đã bạn hành Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ký ngày 12 tháng 8 năm 2008 trong đó quy định về mức tiền môi […]Để hợp nhất quản lý hoài người lao động phải trả khi tham dự các Chương trình Xuất khẩu cần lao ra nước ngoài, Bộ cần lao – TB và tầng lớp đã bạn hành Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ký ngày 12 tháng 8 năm 2008 trong đó quy định về mức tiền môi giới mà người lao động hoàn cho doanh nghiệp XKLĐ tại mộ số thị trường. Kèm theo quyết định là Phụ lục chi tiết như ở dưới đây để người lao động tham khảo, chúng tôi xin đăng lại như sau: