ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
Tên ngành: Pháp luật kinh tế - Mã ngành: D340201
Đại học Thành Đông tuyển sinh LTĐH Ngành Pháp luật kinh tế năm 2016

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề án tuyển sinh riêng theo thông báo số 7614/BGDĐ-KTKĐCLGD ngày 31/12/2014 của Bộ Gáio dục & Đào tạo và đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015, Trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trong cả nước Đại học chính quy ngành Quản lý đất đai
Thời gian đào tạo : 1,5 năm – 3 năm
Cấp bằng tốt nghiệp : Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề. Thí sinh có thể Liên thông trái ngành
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
Phương thức 1 : Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông nhà nước tại các cụm thi do các Trường đại học chủ trì. Ngưỡng xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016
Phương thức 2 : Dựa vào học bạ
Tốt nghiệp Trung học phổ thông hạnh kiểm loại khá trở lên
Các môn xét tuyển phải đạt 5.0 điểm trở lên
Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên.
Khối xét tuyển : Toán- Lý- Hóa, Toán- Sinh- Địa, Toán- Văn- Sử, Toán- Hóa- Sinh
Luật kinh tế là gì?
Luật kinh tế là một bộ phận của luật pháp về kinh tế, là hệ thống các quy phạm luật pháp do quốc gia ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sinh sản kinh doanh giữa các chủ thể kinh dinh với nhau.
Bạn có hiệp học ngành luật kinh tế tại Đại học Thành Đông?
Hứng thú với lĩnh vực kinh tế, thương nghiệp
chân thực, khách quan, cẩn thận và chuẩn xác
Biết vận dụng tư duy phân tách, phản biện vào lĩnh vực kinh tế, thương mại
Triển vọng nghề nghiệp ngành Luật kinh tế:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các chủ thể với nhau, trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế thị trường của quốc gia cũng như trong bối cảnh tầng lớp có sự giao thoa mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới thường nảy sinh những vấn đề phức tạp có liên hệ và cần đến sự can thiệp của pháp luật. Do đó những công việc can hệ đến ngành luật kinh tế xoành xoạch cấp thiết.
thời cơ việc làm sau khi tốt nghiệp Đại học Thành Đông:
Chuyên gia tham vấn pháp lý, phân tách, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy trong quá trình vận hành của nền kinh tế, các hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức đúng chủ trương, chính sách của nhà nước và các công ước quốc tế có liên hệ đến lĩnh vực kinh tế
Chuyên viên thực hành các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề trạng sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật
Chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hộ

Tags:tư vấn chọn nghề phù hợp , tư vấn chọn trường đại học khối a , tư vấn chọn trường đại học