Bảng giá thanh lap cong ty tai quan 1 gồm.

Chi tiết công việc và Phí các Gói:
+ Gói thành lập: 03 ngày, (GPKD, Con dấu, Đăng bố cáo), gồm:
1. Phí dịch vụ: 0đ
2. Tư vấn tên công ty, ngành nghề....chuẩn bị hồ sơ nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Nộp hồ sơ lên Sở KH và Nhận giấy phép kinh doanh (GPKD), trong vòng 3 ngày có GPKD, kể từ ngày nộp. Lệ phí nhà nước: 200.000 đ.
4. Khắc dấu và Soạn hồ sơ đăng ký mẫu dấu sau khi đã có GPKD, nộp và lấy thông báo mẫu dấu. Hiệu lực con dấu trong vòng 2 ngày kể từ ngày nộp cho Sở. Lệ phí nhà nước: 450.000 đ.
5. Đăng bố cáo thành lập lên mạng Quốc gia doanh nghiệp. Lệ phí nhà nước: 300.000 đ.
>> Có thể xem thêm: thanh lap cong ty tai quan 2
+ Gói đăng ký thuế: (Đăng ký thuế ban đầu + Mẫu 06 thuế GTGT khấu trừ), gồm:
1. Phí dịch vụ: 0đ
2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế ban đầu.
3. Nộp bộ hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp Đăng ký Phương pháp thuế GTGT khấu trừ (mẫu 06) thuế hẹn sau 5 ngày.
4. Lấy công văn chấp thuận Phương pháp thuế GTGT khấu trừ của Thuế.

+ Gói đăng ký hóa đơn: (Xin thủ tục hóa đơn + Công văn thuế chấp thuận hóa đơn), gồm:
1. Phí dịch vụ: 0đ
2. Lập đề nghị đặt in hóa đơn gửi Thuế, thuế hẹn khảo sát kiểm tra giấy phép, HĐ thuê nhà (nếu có) bảng hiệu công ty,...trong vòng 5 ngày.
3. Nhận Thông báo từ Chi cục thuế về việc sử dụng hóa đơn.

Các bạn muốn biết thêm về dich vu thanh lap cong ty vui lòng liên hệ 096 3839 005