Cung cấp thiết bị đo mức chất rắn liên tục của mollet model LF20 dãy đo từ 0-30m , 0-42m . Tín hiệu ngõ ra 4-20ma .

Ứng dụng trong xi măng , chất rắn ,mỏ .
Liên hệ :
Mobi : 093727.65.66
Mail : phuongdung.huphaco@gmail.com
Web : www.huphaco.vn www.thietbikythuat.com.vn www.vandieukhien.vn www.cambiendoapsuat.vn