Theo quy định bây chừ, Người sử dụng cần lao sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Điều 120 BLLĐ 2012 quy định việc đăng ký nội quy lao động:

“1. Người sử dụng cần lao phải đăng ký nội quy cần lao tại cơ quan quản lý quốc gia về lao động cấp tỉnh.

2. Trong hạn vận 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy cần lao, người sử dụng cần lao phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

3. Trong vận hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy cần lao, nếu nội quy lao động có quy định trái với luật pháp thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, chỉ dẫn người sử dụng cần lao sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.”

Theo Điều 122 BLLĐ 2012 thì: “Nội quy cần lao có hiệu lực sau hạn vận 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý quốc gia về cần lao cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Bộ luật này.”

Bên cạnh đó, điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định chi tiết việc đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

- Khi nhận được văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật, người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

- Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 được thực hiện như đăng ký nội quy lao động.

- Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

- Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN AZTAX VIỆT NAM

VPĐD : Lầu 1, Số 30 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Hotline : 0901455988 – 0906684383

Email :tuvanketoannhanh@gmail.com