Căn cứ điều 93 Bộ Luật lao động. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức cần lao
- Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức cần lao do Chính phủ quy định, người sử dụng cần lao có bổn phận xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, dùng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng cần lao và trả lương cho người lao động.
- Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo quan điểm tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người cần lao trước khi thực hành, song song gửi cơ quan quản lý nhà nước về cần lao cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh dinh của người sử dụng lao động.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN AZTAX VIỆT NAM

VPĐD : Lầu 1, Số 30 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Hotline : 0901455988 – 0906684383

Email :tuvanketoannhanh@gmail.com