JetBrains WebStorm 9 Full – Công cụ biên tập HTML, CSS và JavaScriptJetBrains WebStorm Được biết đên là công cụ biên tập HTML và CSS hiệu quả và dễ dàng nhất hiện nay. Nguồn zFull sưu tầm được có đầy đủ chức năng của bản Commercial License sử dụng lâu dài và ổn định nhất.

Tính năng:
  • Intelligent coding assistance: Biên tập mã thông minh của WebStorm cung cấp hỗ trợ lớp học đầu tiên cho JavaScript, Node.js, HTML và CSS, cũng như những người kế hiện đại của họ. Hãy tận dụng hoàn Code, phát hiện lỗi, refactoring và nhiều hơn nữa!
  • Debugging, tracing and testing: Sử dụng một trình gỡ lỗi mạnh mẽ cho JavaScript và Node.js. Hiệu quả theo dõi và mã số hồ sơ của bạn với spy-js. Đơn vị xét nghiệm chạy với Karma hoặc Mocha. Tất cả điều đó ngay trong IDE!
  • Seamless tool integration: Nhờ tích hợp với các công cụ như Grunt Task runner, Bower và NPM, bạn có thể hạn chế tối đa việc sử dụng các dòng lệnh. Nhưng bất cứ lúc nào bạn cần Terminal, nó cũng có sẵn như là một cửa sổ công cụ IDE.
  • VCS and deployment: Một giao diện người dùng thống nhất để làm việc với Git, SVN, Mercurial hoặc VCS khác thì tiết kiệm thời gian. Bạn có thể dễ dàng cấu hình triển khai tự động thông qua FTP hoặc SFTP.

Hướng dẫn cài đặt:


Các bạn tải về rồi giải nén, Sau khi có file JetBrains WebStorm v9 0 139 252.exe, các bạn cài đặt như thông thường. Khởi chạy chương trình lần đầu tiên các bạn chọn License key, các bạn điền vào các ô như sau:


User or Company name:

TEAM ZFULL


License Key:

79553-D92685T

00002MkW1K4Y7ixASwI18XZQjd7xU5

WgtXe0Vxo0ErwHbv8w86MGJBgFla0Q

p8PBWkbQFZE0Jvz4I6l3W5qXlYO9IP

JetBrains WebStorm 9


Chúc các bạn thành công!