ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH lao động

Trong quá trình hoạt động, ngoài báo cáo thuế gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp cần chú ý phải nộp thêm nhiều báo cáo khác như báo cáo về cần lao. Đây là quy định bắt của nhà nước về quản lý cần lao.

Đối tượng phải nộp báo cáo về lao động:

Người sử dụng cần lao theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 bao gồm:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - tầng lớp;

- Các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của quốc gia có sử dụng cần lao không phải là cán bộ, công chức, viên chức;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội dân chúng, công an quần chúng dùng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;

- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích từng lớp hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;

- cộng tác xã hoạt động theo luật cộng tác xã có dùng lao động không phải là xã viên; các cơ sở sinh sản kinh doanh.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHANH TÓM TẮT CÁC LOẠI BÁO CÁO LAO ĐỘNG PHẢI NỘP VÀ THỜI GIAN NỘP NHƯ SAU:

- Khai trình sử dụng lao động : 1 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm : Trước ngày 05/07 hằng năm.

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động cả năm : Trước ngày 05/01 hằng năm.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập có thể chưa nắm được hết các quy định của Pháp Luật về Lao Động dẫn đến không nộp Khai Trình Sử Dụng Lao Động hoặc khi có thay đổi không thông báo đến Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội. Do đó, Dịch Vụ Kế Toán Nhanh cung cấp Dịch Vụ Đăng Ký Lao Động với chi phí rất thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật về Lao Động. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện thêm nghĩa vụ Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN AZTAX VIỆT NAM

VPĐD : Lầu 1, Số 30 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Hotline : 0901455988 – 0906684383