KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty bổn phận hữu hạn (bao gồm cả công ty nghĩa vụ hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng cộng tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng dân chúng, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền duyệt việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải thông qua việc chuyển nhượng vốn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN AZTAX VIỆT NAM

VPĐD : Lầu 1, Số 30 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Hotline : 0901455988 – 0906684383