Xét VIP free cho tất cả thành viên mới
Thể lệ xét Vip: (100 thành viên)


Quyền lợi Vip:
- Mang danh hiệu Vip trong diễn đàn
- 3 link dofollow bài viết
- 3 link dofollow chữ ký
- 10 bài viết / ngày
- Nếu vi phạm BQT sẽ nhắc nhở trước
Vì diễn đàn mới nên hi vọng các bạn có thể đóng góp bài viết cho diễn đàn, BQT backup dữ liệu hằng ngày nên các bạn yên tâm sẽ không bị mất bài viết. Chúc các bạn làm việc vui vẻ.
Chi tiết tại đây diễn đàn xét vip free