Mỗi sản phẩm trước đi tung ra thị trường để bảo đảm tính hợp pháp và tránh mọi rủi ro bị mất bản quyền thương hiêu sản phẩm. Dịch Vụ Thương Hiệu cho rằng chủ sở hữu của sản phẩm phải tiến hành đăng ký độc quyền sản phẩm của mình tại cục bản quyền để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.


Bản quyền sản phẩm bao gồm

- Sản phẩm từ hoạt động văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí;

- Sản phẩm từ hoạt động âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

- Sản phẩm từ hoạt động tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

- Sản phẩm từ hoạt động nhiếp ảnh;

- Sản phẩm từ hoạt động kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.


Sản phẩm bao gồm rất rộng, chính vì vậy khi đăng ký bản quyền cho sản phẩm thì chủ sở hữu phải hiểu được sản phẩm của mình thuộc loại nào để soạn hồ sơ cho đúng, và tiến hành nộp đơn với cục bản quyền.

Chủ ở hữu có thể trực tiếp thực hiện đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả, hoặc một trong những địa chỉ sau: Văn phòng đại diện của Cục ở Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi bạn sinh sống; Sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm của các công ty chuyên về sở hữu trí tuệ.