Nâng mũi có đ li di chng không, làm sao đ tránh được chúng? Nếu ch em mun đi nâng mũi nhưng li lo lng v vn đ này thì cùng tìm hiu thông tin dưới đây đ yên tâm khi đi làm đp nhé.Nâng mũi có đ li di chng không thế?


Nâng mũi có đ li di chng nhưng chúng ch xy ra trong các trường hp sau:

  • Cơ s thm m không uy tín, không được cp phép phu thut thm m
  • Bác sĩ không có chuyên môn thm m là tay ngang hoc thm chí không phi là bác sĩ nhưng vn t nhn thăm khám và thc hin phu thut cho khách hàng
  • Ch em la chn nâng mũi giá r theo vt liu nâng mũi kém cht lượng, vô trùng y tế kém
  • Ch em thiếu kiêng c sau phu thut theo hướng dn t bác sĩ, có nhng đng chm, s nn vào vùng này quá sm sau phu thut.


Xem thêm >>> Nâng mũi đâu đp và an toànNhng di chng nâng mũi có th đ li cho ch em khi đi nâng mũi giá thp, cht lượng kém đó là: l sóng, bóng đ đu mũi, lch sóng mũi, lch đu mũi, mũi sưng n nhiu tháng không hết,…Tuy nhiên, ch em cũng đng quá lo lng v điu này vì t l nâng mũi có đ li di chng rt thp và ch xy ra khi ch em la chn nhng cơ s kém uy tín, cht lượng hoc chính ch em ham r la chn phương pháp phu thut thm m giá thp.

Nâng mũi đâu không đ li di chng?


Ch em hãy nâng mũi ti nhng cơ s được cp phép thc hin phu thut thm m, có bác sĩ thm m chuyên khoa trc tiếp thăm khám và thc hin phu thut. Nên tránh nhng đa ch làm đp ch có nhân viên tư vn sau đó chuyn khách hàng đến 1 đa ch làm đp khác.

Xem thêm >>> Phương pháp nâng mũi bc sn đp t nhiên.Ngoài ra cơ s phi có phòng m vô trùng, có đy đ các trang thiết b hin đi phc v phu thut. Dch v nâng mũi chu đáo, tn tâm hướng dn nhng kiêng khem, lưu ý sau phu thut đ ch em có s chăm sóc tt nht.

Trung tâm PTTM Bs. Ngô Hùng là mt trong nhng đa ch thm m uy tín ti TP. HCM do Bác sĩ Ngô Mng Hùng sáng lp và làm Giám đc chuyên môn trc tiếp thăm khám, thc hin phu thut thm m.

Trên 90% khách hàng hài lòng sau phu thut và 100% an toàn, không di chng là nhng con s n tượng ca Thm m vin Ngô Mng Hùng mà bt kỳ đa ch làm đp nào cũng mong mun.

Ngun: Nâng mũi có đ li di chng không