Ngày 18/10 vừa qua, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán IJC) đã công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của công ty. Nghị quyết thông qua bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty dã phát ra 2.268 phiếu xin ý kiến cổ đông. Kết quả, có 2.161 phiếu không gửi trả lời về công ty chiếm tỷ lệ 14,111%; có 8 phiếu “không có ý kiến”; 1 phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ 0,003%; còn lại 98 phiếu “tán thành” chiếm tỷ lệ 85,68%. Như vậy các nội dung trên phiếu lấy ý kiến đã được ĐHCĐ thông qua.

Hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông
Các nội dung được thông qua bao gồm việc công ty sẽ hoàn trả 50% phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách với giá trị hoàn trả vốn góp là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn chuyển nhượng các tài sản của công ty.

Dự kiến công ty sẽ chi 1.370 tỷ đồng hoàn trả cho cổ đông, vốn điều lệ công ty sẽ giảm từ gần 2.742 tỷ đồng xuống còn 1.371 tỷ đồng. Thời gian hoàn trả trong quý 4/2016.

Đáng chú ý, hiện trên thị trường giá cổ phiếu IJC đang giao dịch dưới mức 8.500 đồng/cổ phiếu.

Mua lại cổ phiếu quỹ

Sau khi hoàn trả cho cổ đông, để đảm bảo đưa mức vốn điều lệ về 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ mua lại tối thiểu gần 2,1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để hủy, nhằm giảm vốn điều lệ. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Giá mua vào xác định theo giá thị trường tại thời điểm mua.

Hiện Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – Công ty TNHH MTV (Becamex) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 78,8% vốn điều lệ công ty.

IJC thay đổi phương án giảm 50 vốn điều lệ: Hoàn trả vốn góp và mua cp quỹ để hủyĐây là kết quả được đánh giá khá tích cực bởi trong khoảng hơn nửa tháng 9, Hệ thống khí Nam Côn Sơn giảm và cắt khí để bảo dưỡng doanh nghiệp lớn định kỳ 5 năm, dẫn đến Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm sản lượng và chạy dầu DO trong thời gian này. Đây là yếu tố đặc thù khách quan của riêng năm 2016. Tuy nhiên, việc chạy bằng dầu DO đã giải phóng tồn kho dầu, góp phần làm tăng dòng tiền trong kỳ.

Trong 9 tháng, sản lượng điện NT2 phát lên lưới điện quốc gia 4,025 tỷ kWh, đạt 101%; lợi nhuận sau thuế hơn 860 tỷ đồng, đạt 124% so với 9 tháng đầu năm 2015. Giá khí trung bình 9 tháng đầu năm 2016 của NT2 trung bình là 3,7 USD/triệu Btu, thấp hơn so với giá khí cùng kỳ năm 2015 là 5,46 USD/Triệu Btu.

Dự kiến trong quý cuối năm, NT2 vận hành, phát lên lưới điện khoảng 450 triệu kWh/tháng, tương đương 1,35 tỷ kWh trong Quý IV/2016.