Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa giao an dien tu mon dao duc lop 3
STT TUẦN TÊN BÀI
1 5 Tự làm lấy việc của mình (Tiết 1)
2 6 Tự làm lấy việc của mình (Tiết 2)
3 7 quan hoài coi ngó ông bà, bố mẹ, anh chị, em (Tiết 1)
4 8 quan hoài săn sóc ông bà, cha mẹ, anh chị, em (Tiết 2)
5 9 Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1)
6 12 Tích cực tham dự việc lớp việc trường (Tiết 1)
7 16 Biết ơn thương binh liệt sĩ (Tiết 1)
8 17 hàm ân thương binh liệt sĩ (Tiết 2)
9 19 Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (Tiết 1)
10 20 Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (Tiết 2)
Xem thêm: Giao an dien tu tieng anh lop 3
11 21 quý trọng khách nước ngoài (Tiết 1)
12 23 trọng đám tang (Tiết 1)
13 24 Tôn trọng đám tang (Tiết 2)
14 26 Tôn trọng thư từ tài sản của người khác (Tiết 1)
15 28 tần tiện và bảo vệ nguồn nước (Tiết 1)
16 29 tằn tiện và bảo vệ nguồn nước (Tiết 2)
17 30 săn sóc cây trồng vật nuôi (Tiết 1)
18 31 coi ngó cây trồng vật nuôi (Tiết 2)

Ở nhà trường, nhiệm vụ dạy trẻ những tri thức khoa học và các phẩm chất đạo đức là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được. Một trong những mục tiêu quan yếu góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện là học trò phải được học đầy đủ chín môn học, trong đó có môn Đạo đức. duyệt y thư viện bài giảng điện tử môn đạo đức lớp 3, chúng tôi sẽ đem lại cho học trò tiểu học những điều đó

Một số từ khóa quãng: Thư viện bài giảng điện tử môn đạo đức lớp 3, giáo án điện tử môn đạo đức lớp 3, thu vien bai giang dien tu mon dao duc lop 3, giao an dien tu lop 3 mon dao duc