khóa điện tử dành cho xe máy Lock&Track VG 1.2L phát triển tại Việt Nam được ứng dụng kỹ thuật thẻ từ, gắn chip lanh lợi sở hữu kĩ năng chống kẻ gian dò mã bảo mật, không gây báo động nhái.
Người dùng muốn khởi động được xe cần để “chìa khóa thông minh” (đi kèm sản phẩm) tương tác với hệ thống kiểm soát được gắn bí mật phía trong dàn vỏ của xe máy. do đó, khóa vân tay kẻ gian hầu như chơi mang kỹ năng ăn trộm cái xe nếu như không sở hữu “chìa khóa thông minh” trong tay. Theo đại diện của đơn vị tiên phong, hệ thống khóa lanh lợi Lock&Track VG 1.2L được nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng và đạt chứng thực của Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng. cho nên, bộ khóa này sẽ không tác động tới giai đoạn hoạt động của xe. Ngoài ra, công ty khóa cửa điện tử cũng với chế độ bảo hành và bảo hiểm cho số đông khóa được bán đến khách hàng.