Các hóa chất này được quy định trong Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT do Bộ NN-PTNT ban hành ngày 31/5/2016


Bạn Phạm Việt Hòa (phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hỏi: “Xin cho biết tên 15 hóa chất kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm để kích thích sinh trưởng tại Việt Nam?”

Trả lời: Vấn đề mà bạn đề cập đã được quy định trong Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT do Bộ NN-PTNT ban hành ngày 31/5/2016, về Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam. Theo đó, Thông tư quy định: Trong một sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm chỉ được sử dụng tối đa 2 loại kháng sinh quy định trong Danh mục (gồm: Bambermycins, BMD, Chlortetracycline, Colistin sulphate, Enramycin, Kitasamycin, Lasalocid sodium, Lincomycin, Monensin, Narasin, Neomycin Sulphate, Nosiheptide, Salinomycin sodium, Tylosin phosphate vaf Virginiamycin) và phải sử dụng đúng hàm lượng (tối thiểu – tối đa) cho phép sử dụng trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.

Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng premix có hàm lượng kháng sinh không vượt quá 20% để trộn vào thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm với hàm lượng theo quy định tại Thông tư này, không được sử dụng vào mục đích khác; kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2017. Cùng đó, sản phẩm thức ăn chăn nuôi đang được phép lưu hành tại Việt Nam có chứa hóa dược, kháng sinh không đáp ứng quy định tại Thông tư này chỉ được phép lưu hành đến hết ngày 31/12/2016.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2016 và thay thế các quy định về kháng sinh, hóa dược dùng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi....


ĐTK tổng hợp