Hiện nay, vấn đề ly hôn là vấn đề được nhiều người quan tâm và mong muốn được tư vấn pháp luật. Bể biết rõ hơn về vấn đề này, banjhayx liên hệ tới công ty Luật Hoàng Phi, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức pháp luật về vấn đề ly hôn và trợ giúp các bạn soạn thảo đơn ly hôn. Quý khách hàng có thể gửi thư về địa chỉ lienhe@luathoangphi.vn để được tư vấn luật miễn phí qua email hoặc gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật. Dưới đây là mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất và hướng dẫn cách viết .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ...... tháng .... năm ....

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN .................................................. ................................
Tôi tên : ................................... năm sinh :................................................. ..............
CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :................................................. ..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .................................................. ..........................
Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :......................................
CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:............................................ ........
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)............................................ ............................................
* Nội dung mẫu Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)
.................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. ........................
Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể gồm các vấn đề sau:
* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)
.................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. .........................
* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)
.................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. ..........................
* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)
.................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .........................
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn
(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn cách viết thủ tục ly hôn :
+ Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.
+ Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..
+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.
+ Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có...