Máy bơm điện chìm công ty in decal
HCM Đà Nẵng - Bồi dưỡng thẩm tra viên an toàn giao thông
 
Results 1 to 2 of 2
 1. #1

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Aug 2016
  Location
  Nam Định
  Posts
  50

  Default Đà Nẵng - Bồi dưỡng thẩm tra viên an toàn giao thông

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo tổ chức Khóa học thẩm tra viên an toàn giao thông tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc. Liên hệ lớp học và cấp chứng chỉ ; 0963.500.911
  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ

  I. Thời gian đào tạo: 07 ngày, trong đó:
  - Năm (05) ngày giảng dạy về lý thuyết.
  - Hai (02) ngày bài tập tình huống, đi thăm hiện trường, giải đáp thắc mắc và tổ chức thi.
  II. Chương trình khung đào tạo
  Học phần I: Giới thiệu chung

  Chuyên đề I
  Giới thiệu
  1.1. Tổng quan
  1.2. Giới thiệu chương trình đào tạo
  1.3. Giới thiệu tổ chức đào tạo
  Chuyên đề 2
  Sự cần thiết của công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
  2.1. Tổng quan
  2.2. Phát triển hệ thống thẩm tra ATGT đường bộ
  2.3. Mục đích của thẩm tra ATGT đường bộ
  2.4. Sự cần thiết phải thẩm tra ATGT đường bộ
  2.5. Một số vấn đề tồn tại
  2.6. Sự cần thiết phải đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ
  Chuyên đề 3
  Giới thiệu các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
  3.1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật
  3.2. Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật
  Học Phần II: Kỹ thuật an toàn GTĐB và những vấn đề liên quan

  Chuyên đề 4
  Các khía cạnh chung của an toàn giao thông đường bộ
  4.1. Các vấn đề chung về an toàn giao thông đường bộ
  4.2. Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

  Chuyên đề 5

  Nhân tố con người trong an toàn giao thông
  5.1. Tổng quan
  5.2. Nội dung
  Chuyên đề 6

  Tai nạn và kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ
  6.1. Tai nạn giao thông
  6.2. Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ
  Chuyên đề 7
  Quy hoạch giao thông
  7.1. Những vấn đề chung về quy hoạch
  7.2. Xem xét an toàn giao thông đường bộ trong quy định

  Chuyên đề 8
  Biển báo và Vạch kẻ đường
  8.1. Biển báo
  8.2. Sơn kẻ vạch trên mặt đường
  Học ngày thứ 2
  Chuyên đề 9

  Nút giao đường bộ (giao đồng mức, giao khác mức)
  9.1. Vai trò của hệ thống các văn bản kỹ thuật đối với công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ
  9.2. Danh sách các văn bản kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm tra ATGT đường bộ
  9.3. Giới thiệu nội dung các văn bản kỹ thuật có liên quan
  Chuyên đề 10
  Nút giao – Vòng xuyến
  10.1. Mục tiêu và nhiệm vụ thiết kế
  10.2. Bình đồ
  10.3. Trắc dọc
  10.4. Tầm nhìn xe chạy
  10.5. Trắc ngang
  10.6. Phối hợp các yếu tố tuyến

  Chuyên đề 11

  Các Thành phần thiết kế đường
  11.1. Khái niệm chung về nút giao thông
  11.2. Phân loại và phạm vi áp dụng
  11.3. Các yếu tố cần xem xét
  11.4. An toàn trong nút giao
  Chuyên đề 12

  Lề đường
  12.1. Khái niệm và phân loại
  12.2. Ưu khuyết điểm và phạm vi áp dụng
  12.3. Các cấu tạo chủ yếu

  Chuyên đề 13
  Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

  13.1. Lợi ích của an toàn hai bên đường
  13.2. Khu vực an toàn hai bên đường
  13.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn hai bên đường

  Chuyên đề 14
  Xác định dự án và lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm tra ATGT đường bộ
  14.1. Thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện thẩm tra ATGT
  14.2. Các căn cứ làm cơ sở thẩm tra ATGT
  14.3. Báo cáo thẩm tra ATGT
  14.4. Trình tự thẩm tra ATGT
  14.5. Trình tự thẩm tra ATGT đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo
  14.6. Trình tự thẩm tra ATGT trong quá trình khai thác
  14.7. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình
  14.8. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn lập dự án đầu tư XDCT hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật XDCT
  14.9. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 1 bước và 2 bước) và trong quá trình xây dựng
  14.10. Nội dung thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác
  14.11. Nội dung thẩm tra an toàn giao thông trong quá trình khai thác đường
  Chuyên đề 15
  Tiêu chuẩn Thẩm tra viên, Chủ nhiệm Thẩm tra và lập báo cáo thẩm tra ATGT đường bộ
  15.1. Xác định dự án thẩm tra An toàn giao thông
  15.2. Yêu cầu về năng lực của Tổ chức thẩm tra ATGT
  15.3. Yêu cầu về năng lực của cá nhân tham gia thẩm tra ATGT (sau đây gọi tắt là thẩm tra viên)
  15.4. Yêu cầu về năng lực của cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thẩm tra
  15.5. Tuyển chọn tổ chức thẩm tra an toàn giao thông

  Học phần III: Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

  Chuyên đề 16
  Quy định về thẩm tra ATGTĐB - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT
  16.1. Tổng quan
  16.2. Một số nguyên tắc thiết kế đảm bảo an toàn
  16.3. Vận dụng kỹ thuật ATĐB trong thẩm

  Chuyên đề 17
  Các khía cạnh kỹ thuật của Thẩm tra ATGTĐB
  17.1. Tổng quan
  17.2. Giai đoạn dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật
  Chuyên đề 18
  Danh mục thẩm tra - Giai đoạn Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Điều 55 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
  18.1. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
  18.2. Giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác
  Chuyên đề 19
  Danh mục thẩm tra - Giai đoạn Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Điều 56 -Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
  19.1. Tổng quan
  19.2. Các nội dung cụ thể cần quan tâm khi thực hiện thẩm tra
  19.3. Chương trình đánh giá đường bộ quốc tế iRAP
  Chuyên đề 20
  Danh mục thẩm tra - giai đoạn thiết kế kỹ thuật (dự án thiết kế 3 bước) hoặc giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (dự án thiết kế 1 hoặc 2 bước) và trong quá trình thi công (Điều 57 -Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
  20.1. Định nghĩa và phát hiện điểm đen TNGT đường bộ
  20.2. Các biện pháp xử lý điểm đen TNGT đường bộ
  Chuyên đề 21
  Danh mục thẩm tra - giai đoạn Trước khi đưa công trình vào khai thác (Điều 58 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
  Chuyên đề 22
  Danh mục thẩm tra - công trình đang khai thác (Điều 59 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)
  Chuyên đề 23
  Phát hiện, phân tích và xử lý điểm đen
  Chuyên đề 24
  Ví dụ về thẩm tra ATGTĐB giải đáp thắc mắc và thảo luận
  Chuyên đề 25
  Bài tập tình huống, đi thăm hiện trường
  Ôn tập
  Tổ chức thi

  Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam
  CS 1: Số 12 Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

  CS 2: Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
  Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
  Email:daotaoesc@gmail.com

 2. #2

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  May 2015
  Location
  Bắc Ninh
  Posts
  81

  Default

  Các loại xe máy suzuki hiện có và bán chạy nhất hiện nay :

  Suzuki Axelo, Suzuki UA, Suzuki Raider, SUzuki Impulse, Suzuki Gz - 150A , Suzuki En - 150A , SUZUKI UA 125T , Suzuki Hayate SS , Suzuki SkyDrive , Suzuki X-Bike , SUZUKI Revo....

  ĐT: 04-36811428 Hotline : Ms Nga 090 321 3467; 0989 461174 Ms Giang  Địa chỉ các cửa hàng của Suzuki Khang Thịnh  1. Số 89 Tây sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà nội. ĐT: 04-33639269

  2. Số 2 A Quán sứ, Hoàn Kiếm , Hà nội. ĐT: 04-38250148

  3. Lô (1+2) GD2 KCN Ngọc Hồi, Km 14 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. ĐT: 04-36811428

  Hotline : Ms Nga 090 321 3467

  Like Facebook để nhận được nhiều thông tin chương trình khuyến mãi & giảm giá : https://www.facebook.com/SuzukiKhangThinh

  Truy cập website : http://khangthinh.com.vn/ để tham khảo thêm nhiều sản phẩm Website: $Link$

  Liên hệ với đại lý chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và sở hữu ngay những chiếc xe chất lượng của Suzuki.
  Xe côn tay
  SUZUKI GSX-S 1000ABS

  Thunder 150S FI

  AXELO 125 RR

  EN150-A

  GZ150–A

  RAIDER R150
  Xe tay ga
  SUZUKI ADDRESS 110Fi

  SUZUKI IMPULSE 125 FI

  SKYDRIVE 125

  UA125-T

  HAYATE 125

  HAYATE 125 SS FI PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

  HAYATE 125 SS FI

  HAYATE 125 SS

Similar Threads

 1. [HCM] Đánh giá lớp học Tiếng Anh giao tiếp chất lượng
  By hoctiengnhat101 in forum Dịch vụ khác
  Replies: 0
  Last Post: 08-09-2016, 08:30 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 07-07-2016, 09:55 AM
 3. Replies: 0
  Last Post: 04-07-2016, 10:41 AM
 4. [HCM] Mực trứng chất lượng giao hàng tận nơi
  By haisan in forum Thực Phẩm Tươi Sống
  Replies: 0
  Last Post: 03-06-2016, 11:32 PM
 5. [HCM] Lựa chọn đầu ghi hình sản phẩm giá gốc, giao hàng tận nơi
  By viethong889 in forum Sữa Chữa Điện Thoại
  Replies: 1
  Last Post: 31-05-2016, 01:31 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Tìm bài viết theo ID Topic

QUẢNG CÁO TEXTLINK

| Trang Rao vat online
| Mua ban may giat cu tại HCM
| nguồn hàng sỉ

Partner :
All times are GMT +7. The time now is 07:38 AM. .
Powered by vBulletin® Version 4.x.x
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 AT Co.


Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com


Liên hệ quảng cáo : Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com
Hotline : 0909 30 17 67 (Mr. Thành) - 0988.955.969 (Mrs. Anh)