TÌm hiểu về tiến hóa và phân loại của loài cá sấu

Cá sấu có lẽ là loài bò sát có quan hệ họ hàng gần nhất với loài chim và loài khủng long (đã tuyệt chủng) hơn là mọi những loài động vật khác đã được phân loại trong nhóm một số loài động vật lưỡng cư (mặc dù tất cả nhóm các loài động vật lưỡng cư đều được cho là có mối quan hệ họ hàng gần với nhau hơn) và có những các đặc điểm được cho là bất thường đối với nhóm các loài lưỡng cư khác, chẳng hạn như tim của chúng có 4 ngăn.

Loài cá sấu Eusuchia (cá sấu thật sự), đây là một nhánh hiện đại, bao gồm nhóm các chỏm cây Crocodilia, người ta nhìn thấy chúng lần đầu tiên vào thời kỳ Hậu Phấn trắng tại châu Âu. Isisfordia duncani đã từng sinh sống trong khoảng thời gian các 95-98 triệu năm trước, trong thời kỳ mà nó thuộc tầng Cenomanum của Tiền Phấn trắng. Isisfordia đc cho là nhóm cá sấu thật sự cổ thứ 02 như đã biết, còn dạng Crocodylomorpha hiện ra sớm nhất đã đc con người tìm thấy ở Australia. Nhóm cá sấu thật sự có tên là Eusuchia đã từng trải qua sự phân tỏa lớn vào thời kỳ Hậu Phấn trắng và trong kỷ Paleogen, trong thời gian đó đó đã chúng tiến hóa thành 01 loạt các dạng khác nhau như các loài đôngj vật sống bán thủy sinh và ăn thịt loài khủng long (Deinosuchus); các loài động vật này sống ở trên đất liền, với chân giống móng guốc và ăn thịt (Pristichampsus) và hộp sọ có dạng hình "rìu" (Baru). Dưới đây là phân loại loài cá sấu theo liên và bộ đc thời trang that lung ca sau Cường Lost giới thiệu đến các bạn
Phân loại

Liên bộ Crocodylomorpha

  1. Bộ Crocodilia gồm 24 loài còn tồn tại, 09 chi thuộc 03 họ sinh học.


  • Liên họ Gavialoidea

+ Họ Gavialidae: gồm 2 loài trong 02 chi là cá sấu sông Hằng và giả cá sấu sông Hằng

  • Liên họ Alligatoroidea

+ Họ Alligatoridae gồm 8 loài trong 04 chi.
- Phân họ Diplocynodontinae (tuyệt chủng)
- Phân họ Alligatorinae: gồm hai loài trong 1 chi là cá sấu mõm ngắn Mỹ và cá sấu Dương Tử
- Phân họ Caimaninae: gồm 06 loài trong 03 chi là Chi cá sấu caiman lùn, Chi cá sấu caiman và Cá sấu caiman đen

  • Liên họ Crocodyloidea

+ Họ Crocodylidae gồm 14 loài trong 03 chi.
Đó là gần như những thông tin về phân loại của bộ cá sấu được Cường Lost gửi đến cả nhà. Cường Lost địa chỉ đáp ứng những sản phẩm phong cách bop da ca sau, giày da cá sấu, da bò...chất lượng bậc nhất trên cả nước