Phần mềm kế toán xoành xoạch là khí cụ hiệu quả nhất để giữ vững và duy trì hoạt động cho bộ não nguồn vốn trong đơn vị, bởi chúng được dùng để dịch vụ các yêu cầu điều hành kế toán ERP như báo cáo công nợ đối tượng mua hàng cụ thể và chính xác, thông báo số lượng hàng hóa nhập xuất tồn kho, chỉ ra danh sách đối tượng mua hàng và các mối quan hệ với công ty.Trên thực tiễn, mỗi ứng dụng đều có lợi thế riêng, đương nhiên để chọn lựa một ứng dụng kế toán phù hợp với quy mô của tổ chức kinh doanh bạn phải tò mò về chức năng và chất lượng của nó. Vậy việc chọn lựa ERP này dựa vào đâu đó chính là lực lượng nhân tố đánh giá ứng dụng kế toán chất lượng như thế nào.

1. Nhân tố dễ dùng

Biểu lộ ở chỗ các thao tác nhập liệu tiết kiệm, cách chấp hành sửa sai dữ liệu và nhất là với các bộ phận không biết về nghiệp vụ kế toán có thể dùng chương trình được không.

2. Nhân tố quản trị

Truy xuất thông tin dạng thống kê, công bố với tốc độ cao khi tìm kiếm dữ liệu, cung ứng lên tiếng theo đòi hỏi đặc biệt của doanh nghiệp và khách hàng có thể tự thay đổi giới thiệu lên tiếng theo yêu cầu mà không cần tới nhà cung ứng.

3. Yếu tố tự động

Khách hàng có thể đặt tự động mã một số nhân tố lặp lại thường xuyên cho ERP không. Định khoản tự động, tính thuế tự động, đặt sẵn kho hàng, khoản mục chi phí cho chứng trong khoảng nhập tham gia. Xử lý lệch tỷ giá không người điều khiển nghĩa là chương lớp lang sinh các bút toán lệch tỷ giá khi nhập số liệu và khi yếu tố chỉnh số dư các account ngoại tệ cuối tháng.

Kết chuyển, phân bổ chi tiêu sản xuất, chi phí bán hàng, chi tiêu điều hành có thực hiện tự động không tức thị chương trình tự hình thành các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động.

Giá vốn xuất có tính không người điều khiển hoàn toàn không. Không cần qua bước tổng phù hợp trung gian nào. Khi thay đổi giá nhập hoặc mức giá sản phẩm và chương trình tính lại giá vốn thì giá xuất Vật tư, Hàng hoá, Thành phẩm sẽ được cập nhật theo không?

4. Nhân tố bảo mật

Chương trình phần mềm ERP có quản lý cụ thể đến từng yếu tố mà nhà quản lý cần niềm nở không. Chi tiết doanh thu, lãi lỗ, công nợ theo từng hợp đồng, từng hoá đơn, từng đối tượng mua hàng, từng kênh luồng phân phối, từng nhân viên bán hàng, từng vùng, từng loại hàng hoặc hòa hợp các yếu tố trên. Sau khi khoá sổ dữ liệu, các số dư chi tiết theo các yếu tố cần điều hành trên có được chuyển đúng sang kỳ mới không, hay bị gộp lại. Số dư công nợ theo hoá đơn, vụ việc, số dư chi tiêu theo công trìng, chương trình có thể sao lưu dữ liệu tự động không. Cơ chế phân quyền của phần mềm kế toán bảo mật có chi tiết theo từng người với từng nghiệp vụ, từng lên tiếng, từng tính năng hay không. Chương trình có lưu vết tên người nhập, người sửa dữ liệu đối với từng bút toán không, từng nghiệp vụ nảy sinh. Có cho phép xử lý bù trừ công nợ không. Có cho phép biết được công nợ và tồn kho ngay tức khắc khi đang nhập liệu.

5. Yếu tố giá cả

Giá cả thường đề đạt trị giá mà sản phẩm đem lại cho khách hàng, cùng lúc giá cả cũng phản chiếu chất lượng của item.Về nguyên tắc, giá cả ứng dụng kế toán ERP dựa vào vào các phần hành mà công ty sẽ áp dụng, quy mô điều hành và các tham số đặc thù của từng đơn vị.

Bởi vậy, ngoài những thông số cụ thể về công nghệ, cần phải chú ý. Số lượng tỷ trọng và mô phỏng khách hàng đã tậu và đang sử dụng ERP ý kiến của các khách hàng này về hiệu quả dùng item.