Tôi chính chủ muốn chuyển nhượng một ô bên Cienco 5_ Mê Linh
Lk 10 Ô 22. lô góc, 2 mặt tiền. giá thấp nhất so với thị trường hiện tại.

Chi tiết xin lên hệ. Thúy 0936346789 * 0972226600 Hỗ trợ hoàn toàn miễn phí mọi thủ tục pháp lý!
---------------------------------------------------------------------
cienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linhcienco5 me linh