SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM


[CENTER] TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC

CHẤT LƯỢNG CAO

THỐNG NHẤT

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA: Thời gian học:

+ sáng học lý thuyết hệ thống, chuyên đề bài tập ôn thi theo nội dung ra đề thi của cục khảo thí.

+ chiều ôn luyện bài tập, giải đề thi mẫu có giáo viên hướng dẫn học theo lớp và theo nhóm. Tổ chức kèm riêng cho những học sinh không theo kịp chương trình trên lớp
~ Chương trình học: hệ thống lý thuyết, chuyên đề bài tập ôn thi theo nội dung ra đề thi của cục khảo thí, giải đề thi mẫu hướng, dẫn làm bài thi trắc nghiệm nhanh, làm bài thi tự luận theo đúng đáp án thang điểm của cục khảo thí. Tổ chức kèm riêng cho những học sinh không theo kịp chương trình trên lớp.

~Tài liệu phát miễn phí.

~Tổ chức thi thử đại học định kỳ, thi kiểm tra chất lượng hàng tháng, báo kết quả về cho phụ huynh kịp thời theo dõi; kiểm tra chặt chẽ việc đi học chuyên cần của học sinh.

~Điều kiện tham gia lớp học: tất cả các học sinh đậu tốt nghiệp PTTH

HỌC PHÍ: 300.000đ /môn/ tháng, học cho đến ngày thi đại học. Học phí có thể đóng nhiều lần.

Nếu học sinh đóng một lần hoặc học sinh đăng ký theo nhóm bạn được giảm từ 5 đến 10% học phí.