đầu tư nước ngoài vào việt nam cần những gì

( investment in vietnam )
Các hình thức đầu tư:
công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty cổ phần;
công ty hợp danh
doanh nghiệp tư nhân

( investment in vietnam )
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế ( investment in vietnam )
1. Căn cứ vào các hình thức đầu tư quy định tại Điều 21 của Luật này, nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế sau đây:

· Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

· Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật;

· Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi;

· Các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
www.tracuuluat.net
Thư viện pháp luật - Mẫu văn bản Mẫu hợp đồng
www.tuvanluat.net
Dịch vụ: Mạng tư vấn luật miễn phí cho mọi đối tượng www.vnnetweb.com
Dịch vụ: Thiết kế website - Domain - Hosting - Bán Laptop - Server

2. Ngoài các tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư trong nước được đầu tư để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã; hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

phan mem hoc tieng anh hay nhất hiện nay|phan mem hoc tieng anh hay nhat
------------------------------------------------------------------------------------------------
du hoc my|tu van du hoc|du hoc singapore|hoc bong|du hoc han quoc|hoc bong du hoc uc|hoc bong du hoc |hoc bong du hoc my|du hoc nhat ban|ep coc be tong|sen voi|loa karaoke|ampli denon|ampli|loa san khau|
------------------------------------------------------------------------------------------------