1. CPU Intel Pentium lưng vàng 20k-150k tùy theo lớn nhỏ.

2. CPU Pentium 3 Celeron 500 lưng đen 10k.

3. CPU Cyrix (Xem rồi báo giá).

Liên hệ: 0904.228994 - Gò Vấp.