Gửi đến những nhà đầu cần mua ngay biệt thự aic:
BT04-05,8,11: S= 172m2
BT15-12, 20: S= 210m2
BT6-01
BT7-26
BT13-05
BT07-27
Tiến độ đóng tiền: đóng đợt đầu 53%, bao vào tên
Giá bán thỏa thuận
Người bán anh Phan Thúc Định 0972780333