LK Cienco5 Mê Linh/cienco5 mê linh, đầu tư là thắng lớn. 0914359669

Cienco 5 Mê Linh, hiện đã đóng: 80% GTHĐ. Pháp lý ổn định, đã hoàn tất cơ sở hạ tầng. Cơ hội đầu tư tốt nhất!
LK 1 ô 8 ( khu cũ) Đường 24m. Giá: 22
LK10 ô 28 (khu cũ) .Đường 24m. Giá: 20.7 triệu/m2LK3 ô 28. Đường 24m. Giá: 22
LK 16 ô 5 Đường 24m. Giá: 20.7 triệu/m2
LK 8 ô 5 Giá: 19triệu/m2
Liên hệ: Mai Anh: 0914359669</B>