Chúng tôi thông tin cho các nhà đầu tư một số căn hộ của chung cư City View:
Quý khách có nhu cầu mua để đầu tư hoặc để ở có thể đăng ký ngay bây giờ để được :
Chọn tầng.
Chọn Loại căn hộ
Chọn hướng.
Diện tích: 78.4m2; 87m2; 94.3m2; 119m2;…; 148.6m2
Giá gốc: 25.000.000 VNĐ
Tiến độ đóng tiền
Đợt 1: Đóng 30% Ngay khi ký hợp đồng mua bán.
Đợt 2: Đóng 10% (Sau khi xây thô xong Tầng 5).
Đợt 3: Đóng 10% (Sau khi xây thô xong Tầng 15).
Đợt 4: Đóng 10% (Sau khi xây thô xong Tầng 20).
Đợt 5: Đóng 10% (Sau khi xây thô xong Tầng 25).
Đợt 6: Đóng 25% (Sau khi nhận được thông báo hoàn tất phần thô của chủ đầu tư).
Đợt 7: Đóng 5% (Trước khi bàn giao căn hộ 07 ngày).
Liên lạc tạo nên giá trị Phan Thúc Định 0972780333