Can chuyen nhuong can ho chung cu thuoc dự án 99 Trần Bình,
chung cư 99 Trần Bình, chủ đầu tư Đức Phương các tầng 6, tầng 7, tầng 8 và tầng 9 gồm các diện tích 79,8m2, 85m2,99m2 và 117,2(căn góc).
Giá gốc 18,500,000 + chênh lệch thấp
Liên hệ 0934.620.836 Ms Lan Anh
Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.
99 Trần Bình, 99 tran binh, Chung cư 99 Trần Bình tâng 6, tầng 7, tầng 8, chung cu 99 tran binh, 99 Trần Bình, 99 tran binh, Chung cư 99 Trần Bình, chung cu 99 tran binh, 99 Trần Bình, 99 tran binh, Chung cư 99 Trần Bình, chung cu 99 tran binh, 99 Trần Bình, 99 tran binh, Chung cư 99 Trần Bình, chung cu 99 tran binh,