Coeus Law Firm chuyên tư vấn Đăng ký độc quyền thương hiệu, cung cấp hồ sơ Đăng ký độc quyền thương hiệu, đại diện giao dịch với cơ quan Nhà Nước để đẩy nhanh việc cấp chứng nhận Đăng ký độc quyền thương hiệu cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn Đăng ký độc quyền thương hiệu của Coeus đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU TẠI COEUS:

Khách hàng tư vấn Đăng ký độc quyền thương hiệu tại Coeus sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn trước khi Đăng ký độc quyền thương hiệu:
Coeus sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động Đăng ký độc quyền thương hiệu như:
- Tư vấn phân loại nhóm (lĩnh vực bảo hộ thương hiệu) theo bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với lĩnh vực quý công ty đang kinh doanh.
- Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn tên thương hiệu, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi đăng ký độc quyền.
- Tư vấn những yếu tố được đăng ký độc quyền, những yếu tố không nên đăng ký độc quyền.
- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của thương hiệu.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Đăng ký độc quyền thương hiệu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký độc quyền thương hiệu cho khách hàng:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Coeus sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký độc quyền thương hiệu cho khách hàng;
- Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký độc quyền thương hiệu cho khách hàng;.
- Nhận giấy chứng nhận Đăng ký độc quyền thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.
- Theo dõi xâm phạm Thương hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp Thương hiệu với các chủ đơn khác.

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
Sau khi Thương hiệu của khách hàng đã được đăng ký độc quyền, Coeus vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:
- Tặng 10% giảm giá cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua http://coeus.vn
- Tư vấn miễn phí qua site: www.coeus.vn và email: info@coeus.vn