Bán nhà chia lô ở Trung Yên – Yên Hòa. S 61 – 86 m2. Sau 1 tháng nhận nhà (UDIC làm chủ đầu tư). Giá bán hợp lý. LH 0906279636