Nhượng suất mua LK Bắc Ninh (Hud là chủ đầu tư). S 82,5m2. Hướng Đông Nam. Gốc 4,8 tr/m2. Đóng 50% Giá trị hợp đồng + 30% xây thô = 230 tr. Giá gốc + chênh lệch hợp lý. LH 0916353711