CHCC 32 Tầng Sông Đà (Himisco) gần XALA S 89 m2. Giá thỏa thuận. LH 0916353711