Nhượng suất mua BT Sơn Tây gần viện 5. S 237,55 m2. Gốc 10tr/m2 + chênh lệch hợp lý. LH 0903279636