Bán BT – LK Khu ĐTM Thanh Hà. S 100 – 300 m2. Ký hợp đồng với chủ đầu tư. Giá công ty + chênh lệch hợp lý. Liên hệ 0985298655