C16 o51, 160m gia 45tr bao ten gele
B53 o7, 100m gia 49tr bao ten gele
D6 o45, 120m gia 57 bao ten gele
C61 o6, 80m gia 58 ky ha tang
D4 o15 dt 120m gia 58 bao ten
GeleD11 o12 dt136m gia 54
C21o10 dt 160m duong 20,5m gia 54 bao ten gele
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms Thúy 0936346789*0972226600
Hỗ trợ đầy đủ mọi thủ tục pháp lý!