Hiện nay chúng tôi có các BĐS của dự án Thanh Hà như sau:

Bán BT 18 Cặp 12 Giá 29
Bán BT 58 ô 1,17 ô góc Giá 32,5
Bán BT 50 ô 9 ô góc Giá 32,5
Bán LP 8 ô 6 Giá 41
Bán BT 36 ô 11 ô góc Giá 33
Bán BT 35 ô 5,6 Giá 25,5
Bán A BT 19,Ô8 VÀ Ô 9 Giá 28,5
Bán LP 2,Ô 23 Giá 37
Bán B LP 14 Ô ĐẦU 3 Giá 42,5
Bán BT 46 Ô 15 Giá 27
Bán BT 58 ô9 Giá 31
Bán BLOCK B BT 29(KHU B) 13 CĂN Giá 30/M2
MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ PHỤ TRÁCH DỰ ÁN
-Host line 1: Ms.Thúy 0973.572.549/0936.013.947
-Host line 2: Mr. Hưng 0975.530.591/0936.013.948
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN CHUẨN 24H – 208 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG