………………………………………… ……………………
Bán nhanh cho gia đình thích nổi bật trong cuộc sống chung cư Starcity:
A1, S= 79.7m2
A4, S= 93.7m2
A4, S= 107 m2
Giá gốc từ 2150 đến 2300$ đã bao gồm đầy đủ nội thất cao cấp
Đợt 1: 15% Hợp đồng góp vốn
Đợt 2: 10% Sau hai tháng ký hợp đồng
Đợt 3: 15% Sau 90 ngày tiếp theo
Đợt 4: 15% sau 120 ngày tiếp theo
Đợt 5: 15% sau 120 ngày tiếp theo
Đợt 6: 25% trước khi bàn giao nhà
Đợt 7: 05% Khi nhận căn hộ
Khởi công: Năm 2009
Hoàn thành: Quí IV năm 2012
Giao dịch nhanh gọn và hiệu quả Phan Thúc Định 0972780333