Khóa học nhằm trang bị hiểu biết về các rủi ro về tài chính, kinh doanh, tuân thủ, hoạt động.... mà doanh nghiệp có thể gặp phải
Kiểm soát – Để giảm thiểu rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động.... Tại sao không?
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học nhằm trang bị

 • Hiểu biết về các rủi ro về tài chính, kinh doanh, tuân thủ, hoạt động.... mà doanh nghiệp có thể gặp phải
 • Khả năng đánh giá, phân tích các rủi ro và tác động của nó đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Xác định điểm khởi đầu trong việc thiết lập hệ thống các thủ tục kiểm soát nội bộ & cách thức thu thập thông tin
 • Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro & nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Thực hiện các thủ tục kiểm soát và giám sát quá trình thực hiện
 • Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:

 • Giám đốc điều hành, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
 • Giám đốc, Trưởng các bộ phận
 • Nhân sự bộ phận kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ

THỜI LƯỢNG 18 giờ (6 buổi)
THỜI GIAN
- Thứ 7:Chiều 14h - 17h
- Chủ Nhật: Sáng 8h30 - 11h30; Chiều 14h - 17h
KHAI GIẢNG: 19/03/2011
ĐỊA ĐIỂM: Lầu 8, tòa nhà Phoenix, số 13 – 13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3
HỌC PHÍ
Giá phí
Giá tiêu chuẩn
3,500,000 VND
Các chính sách hỗ trợ

 • Học viên tự túc học phí
 • Nhóm học viên từ 3 người trở lên
 • Thanh toán học phí 5 ngày trước khai giảng
 • Đang là học viên của Vietsourcing hoặc sinh viên đại học • Giảm 5%
 • Giảm 5%
 • Giảm 5%
 • Giảm 5%

Tại sao doanh nghiệp cần phải kiểm kê hàng tồn kho? Vì doanh nghiệp muốn có thông tin chính xác về hàng tồn kho cuối kỳ (bao gồm thông tin về số lượng hàng tồn kho cũng như tình trạng thực tế của hàng tồn kho), đồng thời doanh nghiệp cũng muốn qua đó giảm thiểu rủi ro hàng tồn kho bị đánh cắp và đo lường chất lượng của số liệu kế toán ...
Tại sao thủ quỹ và kế toán thanh toán nên là hai nhân sự riêng biệt? Vì doanh nghiệp không muốn gặp phải rủi ro bị đánh cắp tiền khi hai chức năng này do 1 kế toán viên đảm nhiệm ...
Tại sao phải ký duyệt Đề nghị thanh toán trước khi thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào? Vì doanh nghiệp không muốn gặp phải rủi ro thanh toán cho những khoản chi không phải là chi phí của doanh nghiệp cũng như không muốn gặp phải rủi ro thanh toán những số tiền cao hơn chi phí đang có của doanh nghiệp ...
Tại sao? Tại sao? Và Tại sao? Hàng loạt các thủ tục được doanh nghiệp thực hiện chỉ vì mục đích đảm bảo doanh nghiệp tránh được các rủi ro đã được xác định, từ đó hoạt động đúng hướng, đúng kế hoạch đề ra và tiến tới đạt được mục tiêu của mình.
Các thủ tục đó được gọi là các thủ tục kiểm soát của doanh nghiệp, những thủ tục này sẽ:

 1. Giúp cho doanh nghiệp bảo vệ tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp, đưa tới cho doanh nghiệp cơ sở tin cậy trong việc sử dụng tài sản an toàn và hiệu quả.
 2. Giúp doanh nghiệp có số liệu tài chính kế toán đúng hơn và đáng tin cậy hơn.
 3. Là lời đảm bảo về việc tuân thủ hệ thống qui định liên quan.
 4. Và giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả.

Vì vậy với mọi doanh nghiệp, thiết lập hệ thống thủ tục kiểm soát nội bộ phù hợp và áp dụng đúng vào hoạt động của doanh nghiệp là rất quan trọng, tuy nhiên thiết lập hệ thống thủ tục kiểm soát nội bộ như thế nào để hiệu quả và phù hợp vẫn là một câu hỏi lớn đối với nhiều doanh nghiệp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
A NHỮNG TÌNH HUỐNG CỤ THỂ VỀ RỦI RO TẠI CÁC CHỨC NĂNG, HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

D PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1 Hoạt động tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
1 Hoạt động tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 2 Hoạt động phải thu...
2 Hoạt động phải thu... 3 Quản lý hàng tồn kho
3 Quản lý hàng tồn kho 4 Hoạt động bán hàng...
4 Hoạt động bán hàng... 5 Hoạt động quản trị tài sản
5 Hoạt động quản trị tài sản 6 Hoạt động quản trị nhân sự
6 Hoạt động quản trị nhân sự B KHÁI QUÁT HÓA TỪ CÁC TÌNH HUỐNG
E CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHỦ YẾU ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO
1 Rủi ro kinh doanh & Phân loại rủi ro
1 Hoạt động quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
2 Chu trình quản trị rủi ro tại doanh nghiệp
2 Hoạt động phải thu...
C GIỚI THIỆU VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB)
3 Hoạt động quản lý hàng tồn kho
1 Bản chất của Hệ thống KSNB
4 Hoạt động bán hàng...
2 Những nguyên tắc cơ bản của Hệ thống KSNB
5 Hoạt động quản trị tài sản
3 Năm thành phần chủ yếu của Hệ thống KSNB
6 Hoạt động quản trị nhân sự

Mọi chi tiết xin liên hệ :Nguyễn Thái Thanh Hằng

Điện thoại :01674 583 191
Email : hangntt@vietsourcing.com
Vietsourcing Group Joint Stock Company
Level 8, Phoenix Building
13 - 13 Bis Ky Dong Street
Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City