Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 500GB Chi tiết

Giá : 1.750. 000 VND


Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 320GB Chi tiết

Giá : 1.450. 000 VN
Ổ CỨNG DI ĐỘNG X – SERIES HITACHI 500GB Chi tiết
Giá : 1.750. 000 VND
Ổ CỨNG DI ĐỘNG X – SERIES HITACHI 320GB Chi tiết
Giá : 1.350. 000 VN
Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 500GB Chi tiết

Giá : 1.750. 000 VND


Ổ CỨNG DI ĐỘNG WESTERN ELEMENT 320GB Chi tiết

Giá : 1.450. 000 VND

Địa Chỉ:Số 102 Lê Thanh Nghị- Q.Hai Bà Trưng -TP.Hà Nội.
Điện thoại:
04-3623-1314
Online1:phụ trách kinh doanh09 73 62 64 64
Online2:
phụ trách kinh doanh09 02 073 002
Chi tiết xem tại :
http://khohangre.vn/