Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Servo MR-J3 Mitsubishi chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm Servo MR-J3 Mitsubishi Tiến phát Cung cấp

MR-J3-10A; MR-J3-20A; MR-J3-40A; MR-J3-60A; MR-J3-70A; MR-J3-100A; MR-J3-200A;
MR-J3-350A; MR-J3-350A; MR-J3-500A; MR-J3-700A; MR-J3-11KA; MR-J3-15KA; MR-J3-22KA;
MR-J3-10A1; MR-J3-20A1; MR-J3-40A1; MR-J3-DU30KA; MR-J3-DU37KA; MR-J3-60ÃA4;
MR-J3-100A4; MR-J3-200A4; MR-J3-350A4; MR-J3-500A4; MR-J3-700A4; MR-J3-11KA4;

MR-J3-15KA4; MR-J3-22KA4; MR-J3-DU30KA4; MR-J3-DU37KA4; MR-J3-DU45KA4; MR-J3-DU55KA4;
MR-J3-10A- RJ070; MR-J3-20A-RJ070; MR-J3-40A-RJ070; MR-J3-60A-RJ070; MR-J3-70A-RJ070;
MR-J3-100A-RJ070; MR-J3-200A-RJ070; MR-J3-350A-RJ070; MR-J3-500A-RJ070; MR-J3-700A-RJ070;
MR-J3-11KA-RJ070; MR-J3-15KA-RJ070; MR-J3-22KA-RJ070; MR-J3-10A1-RJ070; MR-J3-20A1-RJ070;
MR-J3-40A1-RJ070; MR-J3-60A4-RJ070; MR-J3-100A4; -RJ070; MR-J3-100A4-RJ070;
MR-J3-200A4-RJ070; MR-J3-350A4-RJ070; MR-J3-700A4-RJ070; MR-J3-11KA4-RJ070;
MR-J3-15KA4-RJ070; MR-J3-15KA4-RJ070; MR-J3-22KA4-RJ070; MR-J3-10BS; MR-J3-20BS;
MR-J3-40BS; MR-J3-60BS; MR-J3-70BS; MR-J3-100BS; MR-J3-200BS; MR-J3-350BS; MR-J3-500BS;

MR-J3-700BS; MR-J3-11KBS; MR-J3-15KBS; MR-J3-22KBS; MR-J3-10BS1; MR-J3-20BS1;
MR-J3-40BS1; MR-J3-60BS4; MR-J3-100BS4; MR-J3-200BS4; MR-J3-350BS4; MR-J3-500BS4;
MR-J3-700BS4; MR-J3-11KBS4; MR-J3-15KBS4; MR-J3-22KBS4; MR-J3-DU30KBS4;
MR-J3-DU37KBS4; MR-J3-DU45KBS4; MR-J3-DU55KBS4; MR-J3W-22B; MR-J3W-44B; MR-J3W-77B;
MR-J3-10T; MR-J3-20T; MR-J3-40T; MR-J3-60T; MR-J3-70T; MR-J3-100T; MR-J3-200T;
MR-J3-350T; MR-J3-500T; MR-J3-700T; MR-J3-11KT; MR-J3-15KT; MR-J3-22KT; MR-J3-10T1;
MR-J3-20T1; MR-J3-40T1; MR-J3-60T4; MR-J3-100T4; MR-J3-200T4; MR-J3-350T4; MR-J3-500T4;
MR-J3-700T4; MR-J3-11KT4; MR-J3-15KT4; MR-J3-22KT4
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com