Kim Chung Di Trạch
----------------------------------------------------------------------------
LK 4 ô 26: đường 17m, hướng tn, giá 55,5tr/m2 đã đóng 90% giá gốc
10tr/
m2, S= 100m2bao vào tên

Lk 4 ô 16 dg 12m đóng 90% bao vào tên hướng bắc giá 45.5

Cienco5 mê linh
--------------------------------------------------------------------
Lk 3 ô 30 giá 22.3 đường 24m khu cũ, hướng đông

Lk11 o 33 gia 19.6 tr dt 100m đường 15,5m hướng Đông gia goc 4,3tr/m2 khu cũ

lk3 ô 6: s= 100m2, đường 15,5m, hướng Nam, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 20tr/m2 bao tên, khu cũ

lk2 ô 15: s= 100m2, đường 15,5m, hướng Nam, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 20 tr/m2 bao tên, khu cũ

lk13 ô 2: s= 100m2, đường 15,5m, hướng Nam, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 18,8tr/m2 bao tên, khu mới


lk 18 ô 15 s= 100m2, đường 15,5m, hướng Bắc, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 18.5 tr/m2 bao tên khu mới

Liên hệ Xuân : 0916.648.536
Mail: maruko_xh@yahoo.com
Web: www.datre.vn