CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: Kiều Mai – Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội
Hãy để chúng tôi phụ trách công việc kế toán cho Quý Công ty, chúng tôi cam kết hiệu quả đạt được khi sử dụng dịch vụ là tối ưu với mỗi đồng vốn mà quý công ty đầu tư vào dịch vụ này. Liên hệ ngay để biết thông tin chi tiết:
Hotline: Mss.Thanh Thuỷ:01674 554 296 or 0462650815 (số máy lẻ 100)
Email: Buithanhthuyic@gmail.com.vn
Hoặc yahoo:Thanhthuyic
Các gói dịch vụ IC cung cấp như:
1. Làm kế toán thuế trọn gói
- Thực hiện tất cả các công việc của người kế toán thuế
- Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và năm quyết toán thuế GTGT hàng tháng.
- Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng
- Hạch toán kế toán, lập các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
- Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm.
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán.
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí.
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
2. Tư vấn kế toán thuế - Viết sổ sách kế toán và Quyết toán thuế
- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán.

- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
- Lập báo cáo tài chính cuối năm -Quyết toán thuế TNDN