ADAPTER ACER 19V-3.16A, 19V-3.42A 160.000
ADAPTER ACER 19V-4.74A 210.000
ADAPTER ACER 19V-3.42A 180.000

ADAPTER ACER 19V-6.3A Original 480.000
ADAPTER IBM 16V-3.36A , 16V-4.5A 150.000
ADAPTER IBM 16V-4.5A Original 255.000
ADAPTER IBM 20V-3.25A, 20V-4.5A 185.000
ADAPTER IBM 16V- 6.5A 390.000
ADAPTER IBM LENOVO 20V-3.25A Original 420.000
ADAPTER DELL 19.5V-3.34A 180.000
ADAPTER DELL 20V-2.5A, 20V-3.5A, 20V-4.5A, 19.5V – 4.62A 235.000
ADAPTER DELL 19.5V-3.34A Original 305.000
ADAPTER DELL 19.5V-4.62A Original 360.000
ADAPTER COMPAQ-HP 18.5-2.7A, 18.5V-3.5A, 18.5V-3.2A, 19V-3.16A 165.000
ADAPTER COMPAQ-HP 18.5V-3.5A 180.000

ADAPTER COMPAQ-HP 18.5V-4.9A,19V-3.36A,19V-4.74A 220.000
ADAPTER COMPAQ-HP 18.5V-3.5A, 19V-4.74A,chân kim 220.000
ADAPTER COMPAQ-HP 18.5V-3.5A, 19V-4.74A,chân kim Original 390.000
ADAPTER COMPAQ-HP 19V-4.74A,chân 2 khấc 260.000
ADAPTER COMPAQ-HP 18.5V-6.5A 390.000
ADAPTER COMPAQ-HP 18.5V-6.5A OVAL 390.000
ADAPTER SONY VAIO 16V-4A, 19.5V-3A, 16V-3.75A, 165.000
ADAPTER SONY VAIO 16V-4A Original 330.000
ADAPTER SONY VAIO 19V-4.1A, 19.5V-4.1A, 19.5V-4.7A 220.000
ADAPTER SONY VAIO 19.5V-4.7A Original 390.000
ADAPTER TOSHIBA 15V-3A, 15V-4A 185.000
ADAPTER TOSHIBA 15V-3A, 15V-4A 325.000
ADAPTER TOSHIBA 15V-5A 215.000
ADAPTER TOSHIBA 15V-5A Original 350.000
ADAPTER TOSHIBA 15V-6A, 19V-6.3A, 15V-.8A 260.000
ADAPTER TOSHIBA 19V-3.42A 165.000
ADAPTER FUJITSU 16V-3.36A, 19V-3.16A, 19V-4.22 165.000
ADAPTER NEC 15V-4A, 19V-3.16A 165.000
ADAPTER Lition 19V-6.3A Original 510.000
ADAPTER LITEON 16V-3.75A, 19V-3.16A, 19V-4.1A 165.000

Công ty TNHH TM DV Tin Học Nhất Tín
Địa chỉ: Số 18 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04.3868 3905 - 04.66 58 68 58
Mobile: 0912 80 80 81
Fax: 04.38683905
Website: http://Nhattin.vn
Chủ TK: Phạm Duy Khanh
Số TK: 0011001856756
Sở GDNH Ngoại Thương

Vietcombank